Regeling blessure

Blessure regeling

Mocht het voorkomen dat je een blessure oploopt, dan kent ZLTB een blessureregeling. De blessureregeling is er voor de langdurige bles­sures waarbij je minimaal 6 maanden (lees: 180 dagen) niet meer kan tennissen, dus niet voor bijvoorbeeld een verstuikte enkel. Je maakt schriftelijk aan de penningmeester kenbaar dat je voor deze regeling in aanmerking wenst te komen. Tevens meld je de aard van de blessure en de (door de medisch specialist) verwachte duur. Mocht de blessure tijdens het tennisseizoen optreden, dan vragen we je om een verklaring van de huisarts/specialist. De regeling geldt voor 1 seizoen. Voor een eventueel volgend seizoen dien je opnieuw tijdig een verzoek in bij de ledenadministratie of de penningmeester. Blessure en contributie in het lopende seizoen:  

Blessure melding voor 1 december

  • Het lidmaatschap wordt omgezet in niet-spelend lid a € 25.
  • Blessure melding voor 1 april? De contributie bedraagt € 50,-
  • Blessure melding voor 1 juni? De contributie bedraagt € 75,-
  • Blessure melding na 1 juni. Volledige contributie  

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Het is natuurlijk mogelijk om na een blessure melding weer te gaan spelen. Je meldt dit voortijdig schriftelijk bij de penningmeester en de ledenadministratie, indien van toepassing kan er dan een verrekening gemaakt worden.  

 

Regeling Buitenlandstage

Voor een buitenlandstage is dezelfde regeling is van kracht als bij een langdurige blessure. Je meldt de ledenadministratie of de penningmeester ten minste drie weken voorafgaand aan de datum je verzoekt de pauzering in te laten te gaan, en de datum van je terugkeer. Daarbij gelden de peildata genoemd onder de blessure regeling. Nadat jou een korting op de contributie schriftelijk is toegekend, wordt het compensatiebedrag in mindering op je contributie gebracht.  In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  

 

Zwangerschapsregeling

De regeling voorziet een vrouwelijk lid van ZLTB in de mogelijkheid korting te ontvangen op de contributie. Wanneer je zwanger bent en daardoor tijdelijk niet in staat bent om te tennissen, kun je gebruik maken van de zwangerschapsregeling. Je blijft gewoon lid van ZLTB, maar ontvangt voor de periode dat je niet kunt tennissen korting op de contributie. Je meldt de ledenadministratie of de penningmeester drie weken voorafgaand aan de datum je verzoekt dit ‘tennis zwangerschaps- en bevallingsverlof’ in te laten te gaan. Indien jou een korting op de contributie schriftelijk is toegekend, wordt het compensatiebedrag in mindering gebracht. De compensatieregeling werkt als volgt: voor elke volledige maand die je vanwege zwangerschap niet kunt tennissen, krijg je € 7,50 korting op de contributie van het lopende seizoen. Je kunt maximaal 9 maanden van deze regeling gebruik maken. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  

Heb je vragen over bovenstaande regelingen? Neem dan contact op met de ledenadministratie of de penningmeester.  

 
Buitenlid
Een Buitenlid woont 50 km of meer buiten Zwolle en heeft hetzelfde speelrecht als senioren.
 
 
Speelrecht
  • Seniorlid/studentenlid heeft speelrecht iedere dag van 9.00 tot 22.30 uur. 
  • Ochtend/Middaglid heeft speelrecht van 9.00 tot 18.00 uur, echter niet in het weekend.
  • Jeugdlid heeft speelrecht iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur. In de avonduren mag alleen gespeeld worden indien de banen niet door senioren worden ingenomen.
  • Donateur heeft geen speelrecht maar steunt de vereniging financieel.
ZONDER GELDIGE DIGITALE LEDENPAS HEEFT U GEEN SPEELRECHT

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 421 4826 (alleen tijdens competitie)

Tennispark Z.L.T.B.

Koningin Wilhelminastraat 32
8019 AN Zwolle

KVK-nummer

5033877