Lidmaatschap ZLTB

De contributies voor 2023 zijn als volgt vastgesteld:

 

Seniorlid € 165,00

Ochtendlid/middaglid € 105,00

Studentenlid (bewijs van inschrijving) € 110,00

Jeugdlid (<18 jaar) € 62,50

Buitenlid € 65,00

G-Tennis € 52,00

Donateur € 25,00

 

Afkoop vrijwilligersdiensten € 80,00

 

VRIJWILLIGERSTAKEN 

Bij het lidmaatschap van ZLTB hoort ook vrijwilligerswerk. Elk lid voert minimaal twee keer per seizoen een taak uit (bv. kantinedienst, baanonderhoud, commissiewerk). 

U kunt de vrijwilligersdiensten ook afkopen. U betaalt dan jaarlijks €80,00. Als u aan de vrijwilligersdiensten hebt voldaan, krijgt u bij opzegging van uw lidmaatschap deze borg weer terug. 

 

 

Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient volgens de statuten schriftelijk te geschieden uiterlijk voor 1 december van het volgende jaar. Bij opzegging na deze datum is contributie voor het gehele volgende jaar verschuldigd.

Afmelden kan bij: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 421 4826 (alleen tijdens competitie)

Tennispark Z.L.T.B.

Koningin Wilhelminastraat 32
8019 AN Zwolle

KVK-nummer

5033877