Vacature voorzitter

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur en geeft leiding aan de vereniging. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden het belangrijkste:

-      Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;

-      Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijkvoor de agenda;

-      Heeft zitting in het voorzittersoverleg van Tennis Zwolle;

-      Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor;

-      Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden,ouders en externen;

-      Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;

-      Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen zoals Sportservice en Breakpoint.

-      Onderhoudt contacten met de pers, verenigingen, scholen en alle denkbare samenwerkingspartners.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 421 4826

Tennispark Z.L.T.B.

Koningin Wilhelminastraat 32
8019 AN Zwolle

KVK-nummer

5033877